ATID-555 Nhậu say, Miu Shiromine bị thằng đồng nghiệp chịch.