MIDE-921 Tôi đã bị đồng nghiệp Mizuki Aiga chén như thế.