PPPE-176 Đêm đáng nhớ cùng em đồng nghiệp Rio Matsumoto.