FSDSS-520 Chuỗi ngày địt em đồng nghiệp Natsu Igarashi.