STARS-713 Mối tình với cậu em đồng nghiệp của nàng MINAMO.