MEYD-709 Vì thiếu tiền thuê nhà, thiếu phụ Yu Shinoda phải bán thân.