DLDSS-222 Trộm địt cô bạn thân của vợ Atsushi Mizukawa.