Xoa dịu con bướm tham lam của chị hàng xóm Suzume Mino.