DASD-923 Thanh niên hư hỏng nện bạn thân của mẹ Yu Shinoda.