JUQ-136 Gã trưởng phòng hấp diêm vợ nhân viên Sora Amakawa.