SSIS-549 Phịch nữ nhân viên Mai Tsubasa trong chuyến công tác.