Đêm tăng ca hoan lạc của nữ giám đốc và nhân viên.