GVH-237 Nam nhân viên bảnh trai chén vợ sếp Ai Mukai.