WAAA-254 Nữ nhân viên thu ngân Julia ngoại tình với đồng nghiệp.