Giữa thanh thiên bạch nhật mò đến nhà cô bồ địt nhau.