Vì chồng lười địt nên quý cô đi tìm tình cũ giải khuây.