Địt để chữa lành cùng nữ chuyên gia tư vấn tâm lý.