Đang rửa xe ô tô, nổi cơn nứng thế là địt nhau luôn.