Chán chồng, thiếu phụ dâm đi đụ nhau với trai bao.