Cuộc tình thoáng qua với trai lạ của em gái tàu khựa.