SSIS-600 Chăm đi giặt ở tiệm công cộng để được địt Ichika Hoshimiya.