JUL-473 Xoa dịu nỗi cô đơn của em hàng xóm Ai Kano.