FSDSS-221 Xếp hình cùng thần tượng mới nổi Arisaka Mayoi.