Vợ cho sếp của chồng địt để chồng không bị đuổi việc.