ABW-321 Về quê chơi, may mắn được đụ đứa em họ Umi Yatsugake.