Trai hư dụ dỗ gái xinh đi nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại.