Tình anh em khăng khít, hai anh em cùng chơi 1 lồn.