Thầy trò thực hành sau những tiết học về tình dục.