Thằng em may mắn xuất hiện đúng lúc chị dâu đang nứng.