Thằng chồng hư ngang nhiên gọi bồ về nhà địt nhau.