JUQ-169 Phịch nhau với vợ đồng nghiệp Hibiki Ootsuki.