STARS-534 Phịch em đồng nghiệp Yuna Ogura làm cùng siêu thị.