JUL-471 Ông chủ tiệm bánh hãm hiếp nữ nhân viên Riho Fujimori.