1PON-020223_001 Nữ y tá Eri Saeki nện nhau với bệnh nhân đặc biệt.