1PON-032422_001 Nữ y tá Aya Tanaka nện nhau với bệnh nhân.