STARS-671 Nữ người mẫu Miran Suzuhara nện nhau với nhiếp ảnh gia.