Nữ đặc vụ Mitsuki Nagisa bị tội phạm hiếp dâm tra tấn.