MIDV-306 Nữ đặc vụ Mirai Asumi bị hiếp dâm bạo hành.