Nữ bồi bàn Melody Marks bán dâm cho khách du lịch.