SHKD-939 Nỗi đau bị sếp cùng đồng nghiệp hiếp của Karen Otoba.