HMN-317 Những nỗi đau bố dượng để lại cho Kokoro Ayase.