VEC-550 Những ngày tháng địt vợ đồng nghiệp Natsu Hanabuchi.