SDSI-002 Những cuộc địt gây nứng cực độ của idol Keiko Kosaka.