CAWD-203 Nhật ký sống thử của nàng sinh viên Yui Amane.