Nhân viên trộm tài liệu bị sếp phát hiện và cái kết.