ADN-339 Nhân viên ngân hàng cưỡng dâm khách Miho Tsuno.