Nhân lúc chị đi vắng, dâm nữ đến nhà gạ tình anh rể.