Ngủ lại phòng bạn học, thanh niên được địt thoả thích.