Nàng tiên nữ trong tấm tranh cổ và chàng trai số đỏ.