Mượn con cặc anh rể để thoả mãn khi chị gái vắng nhà.